Funkční kruhový tréninky pro ženy

 

Funkční trénink je považován za nejúčinnější cvičení v boji proti nadbytečným kilogramům a spaluje se při něm až o 40 procent více tuků než u běžných cvičení. Co k němu potřebujete? Často jen vlastní tělo. Funkční trénink, nebo spíš jeho jistou podobu, využívali už za časů Římské říše gladiátoři, kteří bojovali o své životy v aréně. Na tyto zápasy se museli tvrdě připravovat. Nástrojem k cvičení jim byla vlastní těla a pomocníky třeba dřevěná kláda, obrovský balvan, pytel s pískem nebo zbraň. Tehdy se vlastně zrodil prazáklad funkčního tréninku.Moderní pojetí funkčního tréninku vychází z rehabilitace. Jde o souhrnné cvičení, při kterém zapojujete maximální množství svalových skupin. Napodobují se aktivity z běžného života jako sekání dříví, shýbání se pro břemeno, řezání a podobně.Jde o spojení aerobní a anaerobní zátěže. Při té aerobní zátěži převážně pálíte tuky a při anaerobní si zlepšíte kondici. Obrovský přínos má i pro sportovce, jelikož cíleně trénují pohyby, které při svém sportu využívají, a ne svaly, čím se vysoce zefektivňuje tréninkový proces.

Charakteristika

- Obvykle 6-12 stanovišť cvičení

- Střídání zaměření cvičení (břicho-záda, dolní-horní končetiny, globální-lokální cvičení)

- Cvičení známá a koordinačně nenáročná, výběr ovlivněn cílem, trénovaností, tréninkovým obdobím

- Přechod podle určeného pořadí

- Oddálení únavy zajištěno variabilitou cvičení

- Efektivní využití času a prostoru

- Snadná individualizace zatížení a jeho kontrola

Co byste ještě měli vědět:

  • - O funkčním tréninku se hovoří v samých superlativech a fitcentra mu věnují stále větší pozornost a prostor. Můžete si zacvičit jen s trenérem     nebo ve skupině.
  • - Jde o takzvaný 3D pohyb, žádné izolované jednosměrné cviky.
  • - Trénují se pohyby, ne svaly!
  • - Je to nejefektivnější forma tréninku pro snížení pravděpodobnosti úrazu.
  • - Skvěle se hodí ke zrychlení poúrazové rekonvalescence.
  • - Mohou ho cvičit všichni, pozor by si u specifických cviků měly dát jen těhotné ženy.
  • - Trénuje současně i řídící funkce (centrální nervovou soustavu).
  • - Podporuje vyšší svalovou rovnováhu a rovnoměrné zatížení, podílí se na zdravém rozvoji svalových skupin, což ocení i ti, kteří potřebují      naopak nabrat svalovou hmotu.
  • - V neposlední řadě pečuje o celý kloubní aparát, zpevňuje vazy a stabilizuje klouby.
  •